2011/09/25

Rösträtt inget man "FÅR"!

Det är såklart en positiv nyhet att Saudiska kvinnor kommer ha mer inflytande i politiken i framtiden men sorligt att rapporteringen om händelsen innehåller en oförtjänad attityd. Det är klantigt och omoget att uttrycka det som att rösträtten är en gåva från kungen när i samma artikel uttrycks bland annat att "pressen har kommit från fler håll och debatten har varat under många år." Grattis skulle jag därför vilja säga till den grupp saudiska kvinnor som enligt artikeln "drivit en fantastisk kampanj för kvinnors rättigheter i landet, bland annat just rösträtt."

En annan synpunkt värd att nämna är tyvärr att framsteg inom jämställdhet inte ses som ett demokratiskt framsteg för alla människor utan endast för the "womankind" som de uttryckte det i The Guardian. King Abdullah may have been keen to sell Sunday's move as a giant leap for Saudi womankind, but to the rest of the world it looked like a very small step."

No comments: