2011/06/16

Inför slakt

Det var en man på tv idag som pratade om att djur som var stressade i större utsträckning när de slaktades genererade mindre välsmakande kött. Jag har inte kunnat släppa tanken på djurens dödsångest och slaktstress på hela dagen. Jag har inte heller lyckats coola ner. Det känns som att det är hundra saker som knackar innanför pannbenet. Många säckar att knyta upp inför landsbytet till hösten med verksamhetsberättelser, faktureringar, flyttstädning, möbler, telefonabonnemang etc. Största misären är att jag ska arbeta, jobba, förtjäna pengar imorgon och det var länge sedan. Bra då att ha tennisläger och Nick Cave som temporärt skymmer de stora pekpinnarna som jag fäktas med.

You're one microscopic cog
in his catastrophic plan
Designed and directed by
his red right hand


Red Right Hand


Hers is the face I see when a certain mood moves in
She lives in my blood and skin
Her wild feral stare, her dark hair
Her winter lips as cold as stone

But she's nobody's baby now

No comments: