2010/03/20

Sökande efter en helig gral

Än en gång scrollar jag utbildningslistan upp och ner på studera. Varje gång hittar jag någonting nytt och märker att vektorsummeringen tagit mig några grader åt en annan riktning. I kronologisk ordning tror jag att mitt spektrum har varit en dragning från psykologprogrammet till marknadsföring på Berghs, en svag regression tillbaka till beteendevetarprogrammet som sedan breddades till antropologi. Fördjupningen inom antroplogi ledde dock snarare till journalistiska populärkultursdrömmar vilket historia genom film kursen bara spädde på. Min syn på psykiatrin har förändrats ganska mycket sedan jag fördjupat mig mer i olika kulturer och psyken vilket dels är en naturlig process genom att jag bott i cosmopoler utomlands. Jag är betydligt mer reserverad nu över att ge mig in för djupt med att sträva efter att förstå vårt psyke och att genomgående försöka starta om tankeprocesser etc även fast jag definitivt inte förnekar dess oumbärliga funktion i samhället. Enligt mig är vi så "genomskinliga" och formbara för att vara sinnesindividuellt starka. Om vi lyser värme och intresse och reflekterar varandra tillräckligt mycket så kommer vi väl finna en mening och lycka här i världen på grund av att vi är en del i ett sammanhang och då inte begrunda för mycket vår enskilda materiella exsistens?

Samtidigt som jag är mer och mer övertygad om min passion för att beröra och bli berörd över världens storslagenhet har jag blivit medveten om vissa livsstilars otrygghet. Allt mer i dagens samhälle förväntas vara gratis för allmänheten som t.ex film, tv, musik, dokumentärer och vetenskapliga rapporter. Det är en balansgång som jag inte tidigare varit så oroad över på grund av en optimistisk hybris. Har jag dock tillräckligt många flummiga grenar på mitt träd borde jag kunna slå en fast finansiell rot in någonstans, eller?
Nu ska jag återgå till utbildningsplöjandet...

No comments: